Shop

De engelen Gods - A. Kuyper (19000 [German]

De engelen Gods

£2.99

Learn about De engelen Gods :

De lioogleeraar Georg Ernst Stahl (1660—1734), die niet slechts als practiscli geleerde en lijfarts van den koning van Pruisen, maar vooral als schrander scheikundige en diepzinnig denker, in het begin der IS*!*^ eeuw algemeen de aandacht tot zich trok, heeft het gewaagd ook een theorie over de ziekte en de genezing der ziekte op te stellen, die bekend is onder den naam van het Animisme. Hij was ook de man van het Phlogiston, maar deze poging om de chemische verschijnselen te verklaren, laten we thans rusten. Zijn stelsel »over de ziekte en haar genezing” alleen hebben we op iiet oog. Een werk in drie deelen, dat hij uitgaf onder den titel : Theoyia medica vera (Halle 1707), en waaraan zelfs in onze eeuw nog genoegzaam gewicht werd gehecht, om het te vertalen en opnieuw uit te geven, én in het Latijn én in het Duitsch. De Duitsche vertaling is van Von Ideler en zag het licht insgelijks in drie deelen, te Berlijn in 1832.

Do you want an unrestricted access to all of the courses and study materials with a massive discount? Become a member by purchasing Annual Membership!
Category: .

Product Description

Learn about De engelen Gods :

De lioogleeraar Georg Ernst Stahl (1660—1734), die niet slechts als practiscli geleerde en lijfarts van den koning van Pruisen, maar vooral als schrander scheikundige en diepzinnig denker, in het begin der IS*!*^ eeuw algemeen de aandacht tot zich trok, heeft het gewaagd ook een theorie over de ziekte en de genezing der ziekte op te stellen, die bekend is onder den naam van het Animisme. Hij was ook de man van het Phlogiston, maar deze poging om de chemische verschijnselen te verklaren, laten we thans rusten. Zijn stelsel »over de ziekte en haar genezing” alleen hebben we op iiet oog. Een werk in drie deelen, dat hij uitgaf onder den titel : Theoyia medica vera (Halle 1707), en waaraan zelfs in onze eeuw nog genoegzaam gewicht werd gehecht, om het te vertalen en opnieuw uit te geven, én in het Latijn én in het Duitsch. De Duitsche vertaling is van Von Ideler en zag het licht insgelijks in drie deelen, te Berlijn in 1832.

Back to Top